6 Kādas sekas nosaka nāve?

Viena laulātā nāves gadījumā laulāto kopīpašuma sadale (ja tā netika sākta ar tiesas procedūru) notiek atbilstīgi mantojuma procedūrai, ko pārvalda civiltiesību notārs, kas pilda tiesas komisāra pienākumus.

Kad pārdzīvojušais laulātais ir saņēmis savu laulāto kopīpašuma daļu (parasti pusi), viņam/viņai ir arī tiesības saņemt nelaiķa atstāto mantojumu. Ja pārdzīvojušais laulātais manto kopā ar nelaiķa pēcnācējiem (piemēram, bērniem), viņš/viņa saņems tādu pašu mantojuma daļu kā katrs bērns. Ja pēcnācēju nav un pārdzīvojušais laulātais manto kopā ar nelaiķa vecākiem, viņš/viņa saņems vismaz pusi no atstātā mantojuma.