8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Laulības šķiršanas, laulības anulēšanas vai arī laulības esamības vai neesamības noteikšanas lietās kompetentā tiesa ir tā reģionālā tiesa, kuras darbības reģionā bija laulāto pēdējā kopējā dzīvesvieta, ja vismaz viens no laulātajiem tur joprojām dzīvo. Ja šādas tiesas nav, tad kompetenta ir atbildētāja vispārējā tiesa, un, ja nav arī šādas tiesas, tad jurisdikcija ir prasītāja vispārējai tiesai ("Občianskeho súdneho poriadku" ("OSP") — Civilprocesa kodeksa — 88. pants). Vispārējā tiesa ir tā reģionālā tiesa, kuras darbības reģionā ir attiecīgā pilsoņa dzīvesvieta, bet, ja šim pilsonim nav dzīvesvietas, vispārējā tiesa ir tā reģionālā tiesa, kuras darbības reģionā ir attiecīgā pilsoņa uzturēšanās vieta.

Lietās par laulāto kopīpašuma vai cita īpašuma sadali pēc laulības šķiršanas vai arī par mājas kopējas izīrēšanas anulēšanu kompetentā tiesa ir tā tiesa, kas pieņēma lēmumu par laulības šķiršanu. Laulības lietās Slovākijas tiesām ir starptautiskā jurisdikcija, ja vismaz viens no laulātajiem ir Slovākijas Republikas pilsonis. Ja neviens no laulātajiem nav Slovākijas pilsonis, Slovākijas tiesām ir jurisdikcija šādos gadījumos:

  • ja vismaz viens laulātais dzīvo Slovākijā un ja tiesas lēmumu var atzīt abu laulāto mītnes valstīs, vai
  • ja vismaz viens laulātais ilgāku laika periodu ir dzīvojis Slovākijas Republikā, vai arī
  • (laulības anulēšanas lietās) ja laulātie šeit dzīvo. ("ZMPS" 38. pants)