4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Līgumu par mantas un tiesisko attiecību kārtību reģistrē līgumu par mantas un tiesisko attiecību reģistrā, kas ir datorizēti pārvaldāms informācijas kopums, ko uztur Slovēnijas Notāru padome.