6 Kādas sekas nosaka nāve?

Viena laulātā nāves gadījumā kopīpašumu dala vienlīdzīgās daļās un mirušā laulātā daļa kļūst par viņa/viņas īpašumu. Mantinieki vai pārdzīvojušais laulātais ir tiesīgs lūgt tiesu noteikt citu sadales attiecību. Pēc īpašuma sadales pārdzīvojušais laulātais saņem mantojumu saskaņā ar primāro vai sekundāro mantošanas kārtību. Saskaņā ar primāro mantošanas kārtību mantojumu saņem pārdzīvojušais laulātais un mirušā bērni, un to sadala vienādās daļās. Ja mirušajam nav pārdzīvojušu bērnu, saskaņā ar sekundāro mantošanas kārtību mantojumu saņem pārdzīvojušais laulātais un mirušā vecāki, un to sadala uz pusēm.