9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem par jurisdikciju Slovēnijas tiesām ir starptautiska jurisdikcija izskatīt strīdus laulāto mantisko attiecību jomā, ja atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta ir Slovēnijas Republikā. Ja atbildētājam nav pastāvīgas dzīvesvietas citā valstī, var piemērot jurisdikciju arī, ņemot vērā viņa/viņas pagaidu dzīvesvietu Slovēnijā (Akta par starptautiskajām privāttiesībām un procedūru 48. pants). Strīda gadījumā laulāto mantisko attiecību jomā par īpašumu, kas atrodas Slovēnijas Republikā, Slovēnijas tiesai ir jurisdikcija pat tad, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Slovēnijas Republikā. Ja lielākā daļa īpašuma atrodas Slovēnijas Republikā un ja pārējais īpašums atrodas ārzemēs, tiesa var pieņemt lēmumu attiecībā uz īpašumu, kas atrodas ārzemēs, tikai pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par īpašumu, kas atrodas Slovēnijas Republikā, un tikai tādā gadījumā, ja atbildētājs tam piekrīt (Akta par starptautiskajām privāttiesībām un procedūru 67. pants).