6 Kādas sekas nosaka nāve?

Nāves gadījumā parādsaistību un mantas uzskaitījumam, sadalei un piešķiršanai piemēro 2.3., 5.1. un 5.2. sadaļas nosacījumus, taču to īpašuma daļu, ko būtu saņēmis mirušais, pēc viņa/viņas nāves saņems mantinieki. Var tikt izmaksāta kompensācija un pārdzīvojušajam laulātajam ir tiesības uz dzīva palikušā lietojuma tiesībām (usufructo viudal), kuru apmērs var atšķirties atkarībā no tā vai pārdzīvojušais laulātais manto kopā ar mirušā lejupējiem vai augšupējiem mantiniekiem vai arī ir vienīgais mantinieks. Parasti šīs tiesības īsteno, izmantojot īpašumu, taču tās var īstenot arī  saņemot naudu (CK 834.–840. pants). Īpašuma daļu, uz kuru attiecas lietojuma tiesības, var palielināt (nepārsniedzot likumā paredzētos ierobežojumus) testamentā.