8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Spānijā nav vienota materiālo un starptautisko privāttiesību regulējuma par reģistrētiem partneriem. Dažos autonomajos reģionos piemēro reģionālos noteikumus.

Partnerattiecības var būt gan homoseksuālu vai heteroseksuālu partnerattiecības, gan arī reģistrētas vai nereģistrētas. Spānijā nav vispārēja valsts regulējuma par šo jomu.

Andalūzijas (Andalucía), Aragonas (Aragón), Astūrijas (Asturias), Baleāru salu (Baleares), Kanāriju salu (Canarias) un Kantabrijas (Cantabria) tiesību aktos par partnerattiecībām ir iekļautas arī tiesību normas par partnerattiecību reģistra pastāvēšanu.

Katalonijā (Cataluña) ir paredzēti tikai pašvaldību reģistri. Partnerattiecību esamību pierāda ar publisku aktu.

Ekstremadūrā (Extremadura), Madridē (Madrid), Navarrā (Navarra), Basku zemē (País Vasco), Valensijā (Valencia), Kastīlijā-Lamančā (Castilla-La Mancha) un Kastīlijā-Leonā (Castilla-León) nav īpašu noteikumu par partnerattiecībām; tie ir iekļauti noteikumos par partnerattiecību reģistru.

Partnerattiecību reģistrus reglamentē reģionālā (autonomā), nevis valsts līmenī un īpaši nosacījumi, kas ietver arī tiesību normas par de facto partnerattiecībām pastāv tikai Andalūzijā (Andalucía), Aragonā (Aragón), Astūrijā (Asturias), Baleāru salās (Baleares), Kanāriju salās (Canarias), Kastīlijā-Lamančā (Castilla-La Mancha), Kastīlijā-Leonā (Castilla-León), Ekstremadūrā (Extremadura), Galīsijā (Galicia), Madridē (Madrid), Basku zemē (País Vasco) un Valensijā (Valencia).

Katrā autonomajā kopienā reģistrs ir reglamentēts citādi un reģistrācijai ir dažāda ietekme, sākot ar tikai informatīvu un beidzot ar praktisku pielīdzināmību laulībai. Atsevišķas autonomās kopienas šādu reģionālo reģistru nenodrošina.

Speciālas tiesību normas par īpašumu nereģistrētās ārpuslaulības partnerattiecībās nav paredzētas, turklāt pat reģistrētās partnerattiecībās savas mantiskās attiecības nosaka partneri (ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi), kam ir iespēja izvēlēties laulībai piemērotajiem nosacījumiem analogus noteikumus. Ja nav noslēgta vienošanās vai nav īpašu tiesību normu, piemēro tiesību aktu par saistībām un tiesību aktu par īpašumu vispārējos nosacījumus.

Ja nav noteikts citādi, ģimenes mājvieta pieder tās īpašniekam, izņemot gadījumus, ja laulātajiem ir bērni vai ieinteresētajai personai ir vajadzīga aizsardzība, kad lēmumu pieņems tiesnesis.