7 Vai jūsu valsts tiesību akti paredz īpašu mantisko attiecību režīmu daudznacionāliem laulātajiem?

Zviedrijas tiesību aktos nav paredzēts īpašs mantisko attiecību regulējums dzīvesbiedriem, kuriem ir atšķirīga valstspiederība.