4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Anglija/Velsa

Laulības līgumi nav jāreģistrē.

Skotija

Nē. Nav izveidots speciāls laulāto mantisko attiecību reģistrs.