6 Kādas sekas nosaka nāve?

Anglija/Velsa

Anglijā un Velsā ir spēkā brīva iespēja sagatavot testamentu, un nav noteikta rezervēta/obligāta daļa, kas pienākas pārdzīvojušajam laulātajam.

Ja testaments nav sagatavots, laulātais saņem mantojumu saskaņā ar 1925. gada Īpašumu pārvaldības likuma 46. nodaļu. Galvenais nosacījums ir tas, vai mirušajam laulātajam ir bērni (pēcnācēji) un/vai vecāki, brālis vai māsa, kas ir asinsradinieki, vai viņu pēcnācēji, kas ir asinsradinieki.

Neatkarīgi no tā, vai testaments ir vai nav sagatavots, pārdzīvojušais laulātais var pieprasīt finansiālu pabalstu saistībā ar mirušā īpašumu, ko tiesa nosaka saskaņā ar 1975, gada Mantojumu (ģimenes un apgādājamo nodrošināšanas) likumu.

Skotija

Ja testaments nav sagatavots, pārdzīvojušajam laulātajam ir noteiktas pirmtiesības uz māju, mēbelēm un naudu (1964. gada Mantojuma (Skotija) likuma 8. un 9. nodaļa).

Ja šīs tiesības neattiecas uz visu īpašumu, pārdzīvojušajam laulātajam ir arī tiesības saņemt vienu trešo daļu (ja ir pārdzīvojušie pēcnācēji) vai pusi (ja nav pārdzīvojušo pēcnācēju) atlikušā kustamā īpašuma. Ja mirušajam laulātajam nav dzīvu pēcnācēju, vecāku vai māsu un brāļu, pārdzīvojušais laulātais saņem atlikušo likumiski mantoto īpašumu (skatīt 1964. gada Mantojuma (Skotija) likuma 2. nodaļu).

Testamentārās mantošanas gadījumā pārdzīvojušais laulātais ļoti bieži saņem visu īpašumu. Pārdzīvojušajam pēcnācējam teorētiski ir tiesības saņemt vienu trešo daļu mirušā laulātā kustamā īpašuma (legitim), bet pēcnācēji parasti no šīm tiesībām atsakās. Ja pārdzīvojušais laulātais nav minēts testamentā, viņš vai viņa var pieprasīt vienu trešo daļu kustamā īpašuma, ja ir dzīvi pēcnācēji, vai pusi kustamā īpašuma, ja nav dzīvu pēcnācēju.