8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Anglija/Velsa

Apvienotajā Karalistē viendzimuma pāri var formāli reģistrēt attiecības kā viendzimuma partnerattiecības (skatīt 2004. gada Likumu par civiltiesiskām partnerattiecībām). Juridiskās sekas ir identiskas tām, kādas ir noteiktas laulības gadījumā (tostarp attiecībā uz papildu palīdzību), un civiltiesiskās partnerattiecības pamatoti tiek uzskatītas par laulību, tikai, saucot tās citādi.

Nav spēkā īpaši nosacījumi attiecībā uz pāriem, kuri dzīvo kopā, nereģistrējot savas attiecības (parasti viņus dēvē par dzīvesbiedriem), un tāpēc šādos gadījumos ir spēkā vispārējie tiesību akti un jo īpaši (kopīgu nodomu) konstruktīvs trasts (skatīt jo īpaši Jones pret Kernott [2011] UKSC 53). Tomēr ir svarīgi norādīt, ka tiesai ir plaša rīcības brīvība, izdodot rīkojumus saistībā ar bērniem saskaņā ar 1989. gada Likuma par bērniem 1. pantu („Finanšu pabalsti bērniem”), ieskaitot vienreizējas kopsummas maksājumus un īpašuma nodošanu.

Skotija

Reģistrētu viendzimuma civiltiesisko partnerattiecību gadījumā ir spēkā tie paši nosacījumi, kas ir spēkā laulības gadījumā (skatīt 2004. gada Likuma par civiltiesiskām partnerattiecībām 3. daļu).

Uz nelaulātiem pāriem, kuri dzīvo kopā kā sieva un vīrs (vai nereģistrēti partneri, kas dzīvo civillaulībā), attiecas tie paši nosacījumi, kas laulības gadījumā, tomēr atšķiras nosacījumi šķiršanās un partnera nāves gadījumā. Šķiršanās gadījumā nav spēkā laulāto īpašuma vienlīdzīgas sadales princips, un partnera nāves gadījumā nav noteiktas pārdzīvojušā partnera pirmtiesības vai aizsargāta likumīgā daļa īpašuma. Tomēr šķiršanās gadījumā dzīvesbiedrs var tiesā iesniegt prasību nodrošināt finanšu pabalstu (galvenokārt tāpēc, lai atlīdzinātu jebkādus ieguldījumus vai zaudējumus, kas radušies kopdzīves laikā) un papildu pabalstu otra partnera nāves gadījumā (skatīt 2006. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 25. un 29. pantu).