6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Als het wettelijke stelsel van scheiding van goederen van toepassing is tijdens het huwelijk, dan blijft deze ook gelden bij het overlijden van een echtgenoot. De langstlevende echtgenoot heeft recht op het wettelijk erfdeel in de nalatenschap en op het wettelijk voorrecht ten aanzien van het gebruik van de inboedel en het voortgezet gebruik van de echtelijke woning (§ 758 ABGB).
Indien de echtgenoten in het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden een gemeenschap van goederen onder levenden waren overeengekomen,dan worden de bestaande schulden eerst afgetrokken van de gemeenschap van goederen en wordt de gemeenschap verdeeld volgens het overeengekomen percentage of, in geval van twijfel, bij helfte. De langstlevende echtgenoot heeft recht op de helft van de gemeenschap, terwijl de andere helft tot de nalatenschap van de overledene behoort.
De gevolgen van het overlijden van een echtgenoot in het geval een gemeenschap van goederen in geval van overlijden in een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden is overeengekomen worden behandeld onder 3.1.