8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Voor geregistreerde partnerschappen (in de Belgische wetgeving: cohabitation légale/wettelijke samenwoning) behoudt elk van de partners de goederen waarvan hij de eigendom kan bewijzen. Er wordt een onverdeeld vermogen gecreëerd, dat is samengesteld uit de goederen waarvan geen van beide partners de eigendom kan bewijzen (art. 1478 BW). Bij de niet-geregistreerde partnerschappen (in de Belgische wetgeving: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) bestaan enkel de twee eigen vermogens van de partners.

Voor iedere schuld die door een van de geregistreerde partners wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven, is de andere partner ook gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk (art. 1477, § 4 BW). Dit is niet het geval bij een niet-geregistreerd partnerschap.

Bij het overlijden van een van de partners ontvangt de overlevende partner van een geregistreerd partnerschap het vruchtgebruik van het onroerend goed dat het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats  dient met inbegrip van het huisraad (art. 745octies BW). Dit is niet het geval bij een niet-geregistreerd partnerschap.

Wettelijk samenwonenden kunnen hun partnerschap regelen door middel van een overeenkomst. Conform artikel 1478 in fine BW dienen dergelijke overeenkomsten bij notariële akte vastgesteld te worden.