8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Volgens de Wet op het Familierecht is een feitelijke samenwoning een band tussen een ongehuwde vrouw en een ongehuwde man die minstens drie jaar duurt of minder op voorwaarde dat er tijdens de periode van samenwoning een kind is geboren (artikel 11 van de Wet op het Familierecht).

Het Kroatisch recht voorziet niet in de registratie van een feitelijke samenwoning. De rechtbank zal beslissen of aan alle voorwaarden voldaan is van een feitelijke samenwoning, geval per geval.

De bepalingen van de Wet op het Familierecht voor echtgenoten gelden eveneens voor een feitelijke samenwoning tussen een man en een vrouw die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3 van de Wet op het Familierecht.

In Kroatië wordt de samenwoning tussen personen van gelijk geslacht geregeld door de Wet op de levenspartners. Overeenkomstig deze wet is een dergelijke partnerschap een gezinsverhouding tussen twee personen van gelijk geslacht, hetgeen geregistreerd wordt bij de daartoe bevoegde autoriteit (art. 2 Wet op de levenspartners). Samenleving tussen personen van gelijk geslacht kan ook informeel van aard zijn en dient vervolgens niet geregistreerd te worden, en dit indien de volgende voorwaarden zijn vervuld: de samenleving bestaat langer dan 3 jaar en andere voorwaarden noodzakelijk voor de geldigheid daarvan werden reeds vanaf de aanvang van de samenleving vervuld (art. 3 Wet op de levenspartners). De vermogensrechtelijke verhoudingen tussen de geregistreerde partners en informele partners worden beheerst door een analoog stelsel van gemeenschappelijk en eigen vermogen (zie 2.1.)