6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Bij erfopvolging zonder testament erft de langstlevende echtgenoot samen met de familieleden van de overleden echtgenoot en zijn/haar aandeel hangt af van de graad van de familieleden die recht hebben om te erven (familieleden erven in drie graden).

Wanneer de langstlevende echtgenoot samen met erfgenamen in de eerste graad (kinderen) erft, dan heeft hij/zij recht op een gelijk aandeel met de kinderen, maar ontvangt hij/zij niet minder dan een kwart van de erfenis.

Wanneer de langstlevende echtgenoot samen met erfgenamen in de tweede graad (ouders van de overledene en hun afstammelingen, dit zijn broers en zusters van de overledene) erft, dan heeft hij/zij recht op de helft van de erfenis. Wanneer de langstlevende echtgenoot samen met de erfgenamen in de tweede graad erft, dan heeft hij/zij ook recht op een aanvullend voorbehouden deel van de erfenis (de inboedel van de gemeenschappelijke woning).

Indien er geen familieleden van de eerste of tweede graad zijn, dan erft de langstlevende echtgenoot de hele erfenis.

Naast het deel van de erfenis heeft de langstlevende echtgenoot recht op het genot van het onroerend goed dat als gemeenschappelijke woning diende.