8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

In de Estse wetgeving kan samenwoning niet geregistreerd worden en wordt er evenmin in een andere speciale regeling voorzien voor ongehuwd samenwonen. Ongehuwd samenwonenden kunnen andere wettelijke middelen gebruiken buiten het familierecht: zij kunnen een partnerschap vormen onder het verbintenissenrecht (de toepassing van stilzwijgende contracten beperkt zich enkel tot de roerende goederen), mede-eigendom verwerven op grond van de vermogenswetgeving, testamenten opmaken op grond van het erfrecht, enz.