5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Het aandeel van de echtgenoten in de gemeenschap van goederen wordt aangenomen gelijk te zijn (art. 3.117, lid 1 van het BW).

Voorafgaand aan het verdelen van de gemeenschap van goederen van de echtgenoten wordt eerst vastgesteld wat de gemeenschap en het desbetreffende persoonlijke vermogen omvatten. De gemeenschap van goederen wordt eerst gebruikt om de schulden te betalen die rusten op  de gemeenschap en daaruit dienen te worden betaald. Indien de balans van de gemeenschap van goederen positief is, dan wordt deze gelijkelijk  verdeeld tussen de echtgenoten, met uitzondering van de gevallen die staan vermeld in het Burgerlijk wetboek (art. 3.118 van het BW).

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

De echtgenoten blijven ook na de echtscheiding als medeschuldenaars aansprakelijk voor gezamenlijke schulden.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

Indien de waarde van het vermogen dat door de rechter wordt toegedeeld aan een van beide echtgenoten groter is dan zijn/haar aandeel in de gemeenschap van goederen, dan is die echtgenoot verplicht om compensatie te betalen aan de andere echtgenoot (art. 3.117, lid 3 BW).