8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Op 1 november 2004 trad de Wet van 9 juli 2004 (Mém. P. 2019 et seqq., Parl. Doc. nr. 4946) betreffende de wettelijke gevolgen van bepaalde partnerschappen in werking.
Partners die een partnerschapsverklaring hebben afgelegd, kunnen de vermogensrechtelijke gevolgen bepalen van het partnerschap middels een schriftelijke overeenkomst tussen hen. Deze overeenkomst kan te allen tijde worden aangegaan of gewijzigd. Een kennisgeving over de overeenkomst of de wijziging ervan wordt binnen drie werkdagen gestuurd naar het openbaar ministerie (artikel 6 van de Wet van 2004).

Bij afwezigheid van een overeenkomst, creëert een partnerschapsverklaring toch rechten en verplichtingen tussen de partners die, in veel opzichten, gelijk zijn aan die van echtgenoten. Voornoemde bepalingen zijn alleen van toepassing op partnerschappen die zijn aangegaan in overeenstemming met artikel 3 van deze Wet (artikel 1 Wet van 2004). Er zijn geen speciale bepalingen met betrekking tot het vermogensregime dat van toepassing is op niet geregistreerde en niet gehuwde partners.
De Wet van 2004 is recentelijk aangevuld met de Wet van 3 augustus 2010 (Mém. P. 2190, Parl. Doc. nr. 5904) en in artikel 4-1 daarvan worden partnerschappen erkend die in het buitenland zijn aangegaan, waardoor zij kunnen profiteren van dezelfde voordelen die worden gegund aan Luxemburgse partnerschappen.