5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

De gemeenschap van goederen wordt ontbonden door echtscheiding (zie Art. 1:99 BW). In principe hebben de echtgenoten elk recht op één helft van de activa. Na ontbinding van de gemeenschap kan elke echtgenoot verzoeken kleding, juwelen, professionele en zakelijke uitrusting, papieren en aandenkens die tot zijn/haar familie behoren, terug te krijgen (zie Art. 1:101 BW). De verdeling kan worden bepaald in een echtscheidingsovereenkomst of door de rechter (zie Art. 3:185 BW). Dit kan te allen tijde worden verzocht (zie Art. 3:178 BW). Op basis van een verrekenbeding in de huwelijksovereenkomst moet er in het geval van echtscheiding ook een vereffening zijn tussen de echtgenoten (in de vorm van een geldelijke vergoeding).

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Na echtscheiding blijft de ex-echtgenoot aansprakelijk voor de volledige gemeenschappelijke schuld die hij/zij is aangegaan tijdens het huwelijk. De andere ex-echtgenoot wordt hoofdelijk aansprakelijk voor die schuld na ontbinding van het huwelijk. De schuldeiser kan deze schuld enkel verhalen op de gemeenschappelijke goederen die aan de andere ex-echtgenoot worden toegewezen. De schuld kan tevens worden verhaald op de eigen goederen van de ex-echtgenoot die de schuld is aangegaan, maar niet op de eigen goederen van de andere ex-echtgenoot (zie art. 1:102 BWBW.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

De gemeenschap kan worden verdeeld door de activa in natura te verdelen of door een geldelijke vergoeding te betalen. Verdeling kan te allen tijde worden verzocht (zie art. 3:178 BW).