4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

In Polen bestaat er geen afzonderlijk register voor huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten.

Op basis van de Wet betreffende Registers van Nationale Rechtbanken, wordt er een ondernemersregister bijgehouden. De Wet voorziet in het opnemen van informatie over het huwelijksvermogensregime van personen die zijn opgenomen in het register als ondernemers of partners in handelsvennootschappen. De gegevens in het register zijn openbaar toegankelijk. Daarom wordt in dit geval voldaan aan de eis om een contractpartij op de hoogte te brengen van het aangaan van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract door een aantekening over het huwelijksvermogensregime op te nemen in het vermelde register (zie 3.1).