8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Samenwoning wordt gedefinieerd als een langdurige relatie, vergelijkbaar met de huwelijksrelatie, tussen twee heteroseksuele partners die desgewenst kunnen trouwen. Dit betekent dat er geen juridische belemmeringen voor het aangaan van een huwelijk mogen zijn. Het vermogensregime voor samenwonende partners is gelijk aan het vermogensregime voor echtgenoten. De gemeenschap van goederen ontstaat dus op dezelfde manier als voor echtparen. Heteroseksuele partners kunnen zich niet laten registreren. Aangezien het nagenoeg onmogelijk is om te bepalen wanneer een relatie langdurig wordt, bestaat de gemeenschap van goederen uit alle activa die worden verworven vanaf het ogenblik waarop de partners beginnen samen te wonen in gevallen waarin er geen belemmeringenzouden zijn voor het aangaan van een huwelijk van het stel.

Homoseksuele partners kunnen ofwel een geregistreerde partnerschap aangaan, met dezelfde rechtsgevolgen voor de vermogensrelaties van de partners als het huwelijk (Wet op Registratie van Homoseksuele Burgerlijke Partnerschappen).