3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Engeland/Wales

De echtgenoten kunnen steeds ancillary relief aanvragen, zelfs in het geval van huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontract.

Daarmee kan een redelijke overeenkomst tussen de echtgenoten met betrekking tot de verdeling van hun vermogen in het geval van echtscheiding echter heel belangrijk zijn. Dit uitgangspunt is een belangrijke factor die de rechtbank in overweging neemt bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid. Het Hooggerechtshof heeft aangegeven dat een overeenkomst onredelijk is als het welzijn van de eventueel betrokken kinderen wordt benadeeld en dat afspraken op basis van redelijkheid 'in de vorm van delen' waarschijnlijk eerlijker zijn dan afspraken op basis van behoeften en vergoeding (zie 5.1.).

Schotland

Het staat de echtgenoten vrij om naar eigen keuze afspraken over het huwelijksvermogen te maken. Er zijn geen kant-en-klare huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten waaruit de echtgenoten kunnen kiezen.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Engeland/Wales

Hoewel er geen formele eisen bestaan, is het evenwel uiterst raadzaam dat de echtgenoten onafhankelijk juridisch advies inwinnen en dat alle activa worden genoemd en worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract; is dit niet het geval (of niet mogelijk), moet een overeenkomstige verklaring van afstand worden opgenomen.

Schotland

Er bestaan geen formele eisen buiten de normale formele eisen voor dit type transactie.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Engeland/Wales

Het is mogelijk om een huwelijksovereenkomst aan te gaan en te wijzigen vóór en tijdens het huwelijk (en zelfs na het huwelijk). De rechtsgevolgen ervan hangen uiteraard af van de omstandigheden, maar vaak zijn de overeengekomen voorwaarden enkel uitvoerbaar in het geval van echtscheiding (aangezien er in Engeland en Wales geen huwelijksvermogensregimes bestaan, zie 2.1. en 2.2. hierboven)

Het is gebruikelijk dat echtgenoten overeenkomsten aangaan met betrekking tot hun vermogen enz. op het ogenblik dat ze hebben besloten te gaan scheiden (zogenaamde scheidingsovereenkomsten); deze kunnen dan worden belichaamd in rechterlijke beslissingen (zogenaamde consent orders, of vonnissen met instemming van de betrokkenen).

Schotland

De echtgenoten kunnen  te allen tijde huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract of overeenkomsten over hun huwelijksvermogen maken.. Ze kunnen kiezen wanneer de overeenkomst van kracht wordt.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Engeland/Wales

Ja. Zie antwoord op 3.3.

Schotland

De echtgenoten kunnen te allen tijde nieuwe huwelijkse voorwaarden/een nieuw huwelijkscontract maken. Als de echtgenoten echter activa hebben weggegeven en er bijgevolg geen controle meer over hebben (bv. door ze in een bepaalde trust of family trust in te brengen), kunnen ze deze uiteraard niet herroepen.