8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Engeland/Wales

In het Verenigd Koninkrijk kunnen partners van hetzelfde geslacht hun relatie officieel vastleggen door een geregistreerd partnerschap aan te gaan (zie Wet Geregistreerd Partnerschap 2004). De juridische gevolgen zijn nagenoeg identiek aan die van het huwelijk (met inbegrip van ancillary relief) en het geregistreerde partnerschap wordt terecht 'huwelijk in alles behalve in naam' genoemd.

Er bestaat geen specifiek regime voor partners die samenwonen zonder hun relatie officieel te hebben vastgelegd (meestal 'samenwoners' genoemd) en bijgevolg hun toevlucht moeten nemen tot het algemene vermogensrecht, in het bijzonder de constructive trust (met gemeenschappelijke doel) (zie in het bijzonder Jones v. Kernott [2011] UKSC 53). Het is echter belangrijk op te merken dat de rechtbanken een aanzienlijke vrijheid hebben om beslissingen met betrekking tot de kinderen te nemen, uit hoofde van Bijlage 1 van de Wet betreffende het Welzijn van Kinderen van 1989(met de titel 'financiële regelingen voor Kinderen'), met inbegrip van betaling van bedragen ineens en vermogensoverdrachten.

Schotland

De regels voor geregistreerde partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht zijn identiek aan die voor het huwelijk (zie deel 3 Wet op Geregistreerde Partnerschappen 2004).

Voor ongehuwde partners die samenwonen als man en vrouw (of ongeregistreerde partners die samenwonen als geregistreerde partners) zijn de toepasselijke regels tijdens de relatie identiek als de bovenstaande regels voor gehuwde partners, hoewel de regels voor beëindiging en overlijden verschillen. Er bestaat geen beginsel van eerlijk delen van het (huwelijks)vermogen in het geval van beëindiging en er zijn geen vaste voorrechten van de langstlevende noch enig recht op een legitieme portie/voorbehouden  erfdeel in het geval van overlijden van de partner. Toch kan de samenwoner bij de rechtbank een verzoek indienen voor een financiële regeling in het geval van beëindiging (hoofdzakelijk bedoeld om eventuele onrechtvaardigheid teniet te doen omwille van bijdragen die werden gedaan of verliezen die geleden werden jdens het samenwonen) of voor een door de rechtere te bepalen regeling in het geval van overlijden van de andere partner (zie artikel 25 t.e.m. 29 Wet op het Familierecht (Schotland) 2006).