4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Umowy o rozdzielności majątkowej między małżonkami podlegają rejestracji w Rejestrze Osobowym prowadzonym przez Sąd Rejestrowy, Majsmarken 5, 9500 Hobro (tel.: 99685800, faks: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Rejestrowana jest całość umowy, wraz z informacjami o przedmiotach majątkowych należących do odrębnych majątków.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Wszystkie informacje zawarte w rejestrze są publicznie dostępne.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Dla ważności umowy o rozdzielności majątkowej wymagana jest jej rejestracja.