9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Wniosek o podział wspólnego majątku składa się w sądzie cywilnym (wydział sądu miejskiego, który jest sądem rejonowym w Danii), jeżeli jeden z partnerów mieszka w Danii. W przypadku gdy co najmniej jednej z partnerów jest powiązany z Danią, partnerzy mogą uzgodnić, że wniosek o podział zostanie złożony w duńskim sądzie. Partnerzy nie muszą zawierać stosownej umowy z wyprzedzeniem; mogą to uzgodnić w razie sporu o podział majątku po rozwodzie lub separacji ustawowej.

Wniosek o podział części wspólnego majątku znajdującej się na terytorium Danii można złożyć do sądu duńskiego, jeżeli dane przedmioty majątkowe nie są objęte postępowaniem spadkowym w innym kraju.

(Ustawa o podziale majątku rodziny, § 4)

(Ustawa o zarządzaniu masą spadkową, § 74).