8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Rejestrowany związek partnerski opiera się na Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) i jest zastrzeżony dla par homoseksualnych. Zgodnie z § 27c IPRG, rejestrowani partnerzy z różnych krajów mogą wybrać dowolne prawo, które będzie miało zastosowanie. W przeciwnym razie, prawo kraju, w którym rejestrowany jest związek partnerski ma zastosowanie. Austriackie przepisy prawa o majątku małżeńskim mają również zastosowanie do rejestrowanych związków partnerskich (§ 1217 para 2 ABGB). Zastosowanie mają przepisy o wspólności własności mieszkania zgodnie z § 13 WEG oraz zakazie zbywania i obciążania zgodnie z § 364c ABGB. Podział majątku służącego do codziennego użytku partnerów jak i ich oszczędności odbywa się zgodnie z §§ 24-41 EPG, na podstawie §§ 81-98 EheG.
Nie istnieją specjalne przepisy regulujące prawa majątkowe niezarejestrowanych związków pozamałżeńskich, a analogiczne przepisy §§ 81et seq EheG o podziale majątku po rozwiązaniu małżeństwa zostały odrzucone decyzjami sądu. Zastosowanie mają ogólne przepisy prawa o obowiązkach i prawa majątkowego.