9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Podział majątku po rozwodzie zgodnie z §§ 81et seq EheG i §§ 24et seq EPG należy do niekwestionowanych spraw małżeńskich. W austriackich sądach w takich sprawach obowiązują międzynarodowe przepisy, jeśli małżonek/partner posiada austriackie obywatelstwo lub ma miejsce stałego pobytu w kraju (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Przedmiotowe sprawy rozpatruje sąd rejonowy (§ 104a JN), właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca stałego pobytu małżonków/partnerów, ewentualnie sąd rejonowy właściwy dla miejsca stałego pobytu pozwanego (§§ 114a para 1 w połączeniu z 76 para 1 JN). Jeśli postępowanie rozwodowe jest już w toku, a przesłuchania w pierwszej instancji nie dobiegły jeszcze końca, sąd ma prawo dokonania podziału majątku małżeńskiego (§§ 114a para 3 w połączeniu z 76 para 1 JN).