4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Małżeński ustrój majątkowy podlega obowiązkowi rejestracji.

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Funkcjonuje centralny rejestr elektroniczny prowadzony przez Urząd Rejestrowy (art. 19 kodeksu rodzinnego).

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Umowy majątkowe małżeńskie oraz małżeński ustrój majątkowy podlegają obowiązkowi rejestracji.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Rejestr ma charakter publiczny. Za wgląd do rejestru i zaświadczenia z rejestru pobierane są opłaty według taryfy przyjętej przez Radę Ministrów (art. 19 ust. 4 kodeksu rodzinnego).

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Jeżeli nie zarejestrowano innego ustroju, to względem osób trzecich ma zastosowanie ustawowy ustrój wspólności majątkowej, (art. 20 kodeksu rodzinnego).