6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W przypadku śmierci jednego z małżonków ustaje małżeński ustrój majątkowy, a w przypadku uprzedniej wspólności majątkowej zostanie przeprowadzony podział wspólnego majątku według zasad opisanych w pkt. 5.1. Małżonek pozostający przy życiu zatrzymuje swój udział we wspólnym majątku, natomiast druga część wspólnego majątku stanowi masę spadkową, dzieloną według przepisów ustawy prawo spadkowe. Zgodnie z tą ustawą małżonek pozostający przy życiu dziedziczy część równą części przypadającej każdemu z dzieci. W przypadku uprzedniej śmierci dzieci zmarłego lub uznania ich za niegodnych dziedziczenia, dziedziczą zstępni tych dzieci (art. 10 ustawy prawo spadkowe).

W przypadku dziedziczenia przez małżonka wraz z krewnymi wstępnymi lub rodzeństwem zmarłego bądź ich zstępnymi, małżonek otrzymuje połowę masy spadkowej, jeżeli otwarcie spadku nastąpi przed upływem 10 lat małżeństwa. Po upływie 10 lat małżeństwa małżonek dziedziczy dwie trzecie masy spadkowej. W przypadku dziedziczenia przez małżonka wraz z krewnymi wstępnymi i rodzeństwem zmarłego bądź ich zstępnymi, małżonek otrzymuje jedną trzecią masy spadkowej w pierwszym przypadku (przed upływem 10 lat małżeństwa) oraz połowę w drugim przypadku. Jeżeli nie ma innych spadkobierców, małżonek dziedziczy całość spadku (art. 9 ustawy prawo spadkowe).