4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Zgodnie z prawem chorwackim, rejestracja małżeńskiej umowy majątkowej nie jest obowiązkowa.