6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W przypadku braku małżeńskiej umowy majątkowej zawierającej odmienne postanowienia, małżonek pozostający przy życiu może żądać zniesienia wspólności majątkowej w postępowaniu spadkowym, prowadzonym przed notariuszem, w którym to przypadku majątek ten nie będzie wchodził w skład spadku.

W przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżonek pozostający przy życiu odziedziczy pozostałą część majątku zmarłego (w przypadkach innych niż dziedziczenie testamentowe) jako spadkobierca z pierwszego lub drugiego kręgu spadkobierców. W ramach pierwszego kręgu spadkobierców małżonek pozostający przy życiu dziedziczy taką samą część, jak każde dziecko zmarłego (artykuł 9 Ustawy o dziedziczeniu). Jeżeli zmarły nie ma dzieci, jego współmałżonek i rodzice dziedziczą w częściach równych (połowa spadku przypada małżonkowi, druga połowa przypada rodzicom). Jeżeli zmarły nie pozostawił żyjącego rodzica, małżonek pozostający przy życiu dziedziczy cały majątek (artykuł 11 Ustawy o dziedziczeniu).