8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Prawo czeskie nie przewiduje żadnego szczególnego ustroju majątkowego dla zarejestrowanych związków partnerskich. Niemniej osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim mogą regulować własne stosunki majątkowe w drodze umowy. To samo dotyczy niezarejestrowanych związków partnerskich. Natomiast jeżeli chodzi o porządek dziedziczenia, to pozostający przy życiu zarejestrowany partner wraz z dziećmi zmarłego dziedziczą w pierwszej kolejności, w częściach równych (art. 1635 ust. 1 oraz art. 3020 kodeksu cywilnego).