4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

W Finlandii funkcjonuje rejestr spraw małżeńskich, obejmujący cały naród. Organem rejestrowym jest jednostka administracji lokalnej, tj. urząd stanu cywilnego.

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Dokument umowy majątkowej małżeńskiej podlega rejestracji w rejestrze spraw małżeńskich. Do rejestru wprowadza się datę zawarcia umowy oraz wszystkie zawarte w niej postanowienia.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Każdy może zasięgnąć z rejestru informacji o tym, czy małżonkowie posiadają ważną umowę majątkową małżeńską, oraz o jej ewentualnych zapisach.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Umowa majątkowa małżeńska wchodzi w życie dopiero po jej zarejestrowaniu (§ 44 ustawy o małżeństwie).