4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

We Francji nie istnieje rejestr majątków małżeńskich ani rejestr umów majątkowych małżeńskich.