7 Czy w Państwa kraju obowiązuje małżeński ustrój majątkowy dla par złożonych z osób posiadających różne obywatelstwo?

Podpisana 4 lutego 2010 r. w wyniku współpracy pomiędzy francuskim i niemieckim ministerstwem sprawiedliwości umowa, która we Francji weszła w życie 1 maja 2013 r., wprowadziła dodatkowy opcjonalny małżeński ustrój majątkowy wzorowany na ustrojach rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków istniejących we Francji i w Niemczech.

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie podlegać będą ustrojowi rozdzielności majątkowej. W chwili jego rozwiązania każdemu z małżonków przysługiwać będzie połowa majątku nabytego w czasie trwania małżeństwa.

Wyżej wymieniony wspólny małżeński ustrój majątkowy dostępny jest nie tylko dla małżeństw francusko-niemieckich, ale także dla par, które mają miejsce zamieszkania we Francji lub w Niemczech, lub których małżeński ustrój majątkowy podlega prawu francuskiemu lub prawu niemieckiemu.