4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

W Niemczech tzw. „rejestr małżeńskich ustrojów majątkowych” prowadzą sądy regionalne [tj. sądy krajów związkowych lub „landów”].

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Można w nim rejestrować postanowienia odbiegające od zasad rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków jako ustawowego małżeńskiego ustroju majątkowego, a także zastosowanie zagranicznego ustroju majątkowego.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Rejestr jest publicznie dostępny i może z niego korzystać każda zainteresowana osoba.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Ważność umowy majątkowej małżeńskiej nie zależy od wpisania jej do rejestru. W celu występowania wobec osoby trzeciej na podstawie umownie określonego małżeńskiego ustroju majątkowego lub zagranicznego małżeńskiego ustroju majątkowego należy jednak, na mocyart. 1412 BGB (w stosownych przypadkach w związku z art. 16 ust. 1 EGBGB) posiadać umowę majątkową małżeńską wpisaną do rejestru małżeńskich ustrojów majątkowych.