7 Czy w Państwa kraju obowiązuje małżeński ustrój majątkowy dla par złożonych z osób posiadających różne obywatelstwo?

Oprócz tradycyjnych małżeńskich ustrojów majątkowych wszyscy małżonkowie mają również prawo wybrać francusko-niemiecki ustrój opcjonalnej rozdzielności z wyrównaniem dorobków, przy czym żaden z małżonków nie musi posiadać obywatelstwa francuskiego ani niemieckiego (zob. pkt 3.1). Prawoniemieckie nie przewiduje żadnego szczególnego ustroju majątkowego dla małżeństw międzynarodowych.