9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

W razie podziału majątku małżonków na skutek rozwodu, sądy węgierskie właściwe w sprawie o rozwód są również właściwe do przeprowadzenia podziału majątku. Właściwość sądu w sprawie o rozwód określa się – zależnie od przypadku – na podstawie obywatelstwa, miejsca stałego pobytu lub zwyczajowego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli nie zachodzi związek ze sprawą o rozwód, sądy węgierskie są właściwe w sprawach dotyczących wspólnego majątku małżonków oraz zarejestrowanych partnerów, jeżeli miejsce stałego pobytu lub zwyczajowe miejsce zamieszkania któregokolwiek z małżonków lub zarejestrowanych partnerów znajduje się na terytorium Węgier. (Art. 59 ust. 2 i ust 3; art. 62/B lit. a) i art. 62/D ust. 2 DPPM)