1 Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Jeżeli w sporach małżeńskich właściwy jest sąd irlandzki, to zawsze stosuje on lex fori, czyli prawo irlandzkie. Jeżeli jednak wniosek o dostarczanie środków utrzymania został sporządzony na podstawie wyroku o separacji sądowej lub rozwodzie wydanego w innym państwie, to rozpoznając sprawę sąd irlandzki musi uwzględnić uprawnienia stron do dochodzenia takich środków utrzymania na gruncie prawa tego innego państwa.

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Jeżeli w sporach małżeńskich właściwy jest sąd irlandzki, to zawsze stosuje on lex fori, czyli prawo irlandzkie. Jeżeli jednak wniosek o dostarczanie środków utrzymania został sporządzony na podstawie wyroku o separacji sądowej lub rozwodzie wydanego w innym państwie, to rozpoznając sprawę sąd irlandzki musi uwzględnić uprawnienia stron do dochodzenia takich środków utrzymania na gruncie prawa tego innego państwa.