4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Nie dotyczy, ponieważ prawo irlandzkie nie przewiduje możliwości wyboru ustroju majątkowego przez małżonków. Nie ma obowiązku rejestrowania umów majątkowych małżeńskich. Nie istnieje rejestr takich umów.