6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Śmierć małżonka powoduje ustanie wspólności majątkowej ze skutkami opisanymi w pkt. 5. Ponadto małżonek pozostający przy życiu nabywa prawo do udziału w spadku po zmarłym, na podstawie przepisów o dziedziczeniu.