9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Wyłączną właściwość posiadają sądy. Co do zasady włoskie sądy są właściwe w danej sprawie, jeżeli pozwany posiada miejsce stałego pobytu (miejscem stałego pobytu osoby jest miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek jej działalności i interesów; art. 43 kodeksu cywilnego) lub miejsce zamieszkania (miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zwyczajowo zamieszkuje; art. 43 kodeksu cywilnego (art. 3 ustawy nr 218 z 31.5.1995 r.).

Ponadto sądy włoskie są właściwe w sprawach o stwierdzenie nieważności i unieważnienie małżeństwa, separację i rozwiązanie małżeństwa, kiedy jeden z małżonków jest obywatelem włoskim lub małżeństwo zostało zawarte we Włoszech (art. 32 ustawy nr 218 z 31.5.1995 r.).