7 Czy w Państwa kraju obowiązuje małżeński ustrój majątkowy dla par złożonych z osób posiadających różne obywatelstwo?

Prawo łotewskie nie przewiduje żadnego szczególnego ustroju majątkowego dla małżeństw międzynarodowych.