8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Prawo łotewskie uznaje wyłącznie małżeństwo między osobami różnej płci. Nie istnieją przepisy regulujące zarejestrowane bądź niezarejestrowane związki partnerskie.