6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Zależy to od tego, czy zmarły pozostawił testament, czy też nie. W testamencie małżonkowie mogą według własnego uznania wyznaczyć sukcesorów uniwersalnych całości spadku. Wówczas każdy z potomków zmarłego może dochodzić należnego mu zachowku (choć w praktyce rzadko ma to miejsce). Przy dziedziczeniu beztestamentowym, jeżeli zmarły pozostawi potomków, dzieci (lub ich zstępni, w przypadku śmierci dziecka przed śmiercią spadkodawcy) otrzymują łącznie połowę spadku, a drugą połowę obejmuje małżonek pozostający przy życiu (art. 808 ust. 1 k.c.). Małżonkowi pozostającemu przy życiu przysługuje również prawo do dalszego zamieszkiwania w mieszkaniu małżonków (art. 633 k.c.). Jeżeli zmarły nie pozostawił dzieci ani innych zstępnych, małżonek pozostający przy życiu staje się wyłącznym spadkobiercą (art. 810 k.c.).