9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Poza zakresem zastosowania rozporządzenia WE nr 2201/2003 sądy maltańskie są właściwe w sprawach o rozwód, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków posiada miejsce stałego pobytu na terytorium Malty w dniu wniesienia pozwu rozwodowego do właściwego sądu, lub jeżeli przynajmniej jeden z małżonków faktycznie zamieszkiwał na terytorium Malty przez co najmniej rok licząc wstecz od daty wniesienia pozwu rozwodowego.