6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Jeżeli stosowanym ustrojem jest wspólność majątkowa, to małżonkowi pozostającemu przy życiu przysługuje połowa wspólnej masy majątkowej, natomiast jej druga połowa staje się masą spadkową po zmarłym. Małżonek pozostający przy życiu zajmuje szczególną pozycję w prawie spadkowym: zgodnie z prawem, jeżeli jest on uprawniony do dziedziczenia wespół z dziećmi, to całość składników masy spadkowej po zmarłym przypada mu wraz z obowiązkiem spłaty długów (zob. art. 4:13 i nast. kodeksu cywilnego Jeżeli małżonek pozostający przy życiu został wydziedziczony zgodnie z wolą zmarłego lub z innego powodu znalazł się w niedostatku, to może dochodzić od spadkobierców prawa do korzystania i pobierania pożytków z byłego mieszkania małżeńskiego (zob. art. 4:28 i art. 4:29 kodeksu cywilnego) oraz prawa do korzystania i pobierania pożytków z innych przedmiotów majątkowych (zob. art. 4:30 kodeksu cywilnego).