6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Małżonkowie dziedziczą po sobie bez względu na rodzaj ustroju majątkowego małżeńskiego. Np. w przypadku wspólności ustawowej żyjący małżonek zachowuje swój udział wynoszący połowę w majątku wspólnym i nabywa odpowiedni udział w majątku wspólnym przypadający zmarłemu małżonkowi.

W razie braku testamentu, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. (art. 931 – 933 kodeksu cywilnego)

Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. (art. 923 § 1 kodeksu cywilnego).