4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Umowy majątkowe małżeńskie podlegają rejestracji w krajowym rejestrze małżeńskich ustrojów majątkowych prowadzonym przez Krajowa Unię Notariuszy w Rumunii (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), w księdze stanu cywilnego w urzędzie, gdzie zawarto małżeństwo, oraz w innych rejestrach publicznych, zależnie od charakteru przedmiotów majątkowych (w rejestrze handlowym, rejestrze katastralnym itp.).

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Kopię umowy majątkowej małżeńskiej umieszcza się w aktach krajowego rejestru małżeńskich ustrojów majątkowych, w księdze stanu cywilnego, jak również w innych wspomnianych rejestrach.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Każda osoba ma dostęp do krajowego rejestru małżeńskich ustrojów majątkowych i może wnioskować o wydanie wypisu (art. 334 ust. 5 kodeksu cywilnego), bez konieczności uzasadnienia swojego interesu.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Na umowę majątkową małżeńską można się powoływać wobec osób trzecich tylko po jej zarejestrowaniu.