8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Prawo rumuńskie nie uznaje ani nie reguluje związków partnerskich, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych.